เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สน.3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน IIT / EIT และ OIT อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3