เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 การติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” ณ โรงเรียนบ้านยางคำ และโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ผอ.ชัยณรงค์ วงศ์ง่า ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ,ผอ.ไพวัน ไขลาเมา ผอ.โรงเรียนบ้านโพนแพง ,นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศน.จณิสตา สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน ณ โรงเรียนบ้านยางคำ และโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3