เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ ในด้านระเบียบ การปฏิบัติการ นโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบริหารและปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3