การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 พ.ย.60โดย ท่านรองพลชัย ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3