16 มิถุนายน สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมจัดทำข้อมูล พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมจัดทำข้อมูลพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ ห้องประชุมสายใย โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อให้เป็นข้อมูลวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังคนกับภารกิจ ในด้านความคุ้มค่า เหมาะสมต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3