เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยีี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านดอนมุยหนองแฝก ร.ร.หนองแสงคำและ ร.ร. หนองขุ่นนาคำ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และนายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก , โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ และโรงเรียนบ้านหนองแสงคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3