20 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและลงมติ เห็นชอบให้เลิก ร.ร.บ้านแพงน้อย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายแและแผน พร้อม นายอนันเดช งิ้วโสม ผอ.ร.ร.บ้านแพงใหญ่ ,นายไมตรี สัพโส ผอ.ร.ร.บ้านแพงใหญ่ ,นางสงวน หีบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะครู ร.ร.บ้านแพงใหญ่, ร.ร. บ้านเซือม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบให้เลิก โรงเรียนบ้านแพงน้อย ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีมติให้เลิก ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 11 (1) คือ ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3