เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษา ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษา ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3