เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน.3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ให้พร้อมเข้าสู่ สังคมสูงวัย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของข้าราชการครูและบุคลากรภาครัฐ การดูแลรักษาสุขภาพ รับรู้สิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร ,ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวานรนิวาส และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1MHTIvZlmycWSWVrT3pu_zi8ORabU4CVJ?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3