การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2560 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจุฬา  ชิณวงศ์  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2560 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3  เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นต่อไป

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3