เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ ในด้านระเบียบการปฏิบัติการ นโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบริหารและปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3