เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการนำคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบฯ ระดับเขตพื้นที่ ดังนี้ ▶️นายมนตรี นาคีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประเภท/ระดับ ป.1-3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3