การฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน หลักสูตร การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม และนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ร.ร.ในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน หลักสูตร การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ โดยมี นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี และนายสดึง คำมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่ประชาชนที่แต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน แห่งละ 4 คน ประกอบด้วย ครู 1 คน ผู้ปกครอง 1 คน นักเรียน 2 คน ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอวานรนิวาส 21 แห่ง อำเภออากาศอำนวย 9 แห่ง และอำเภอคำตากล้า 4 แห่ง รวมม 34 แห่ง ระยะเวลา 2 วัน เมื่อฝึกอบรมเสร็จจะมีการมอบวัสดุการเกษตรตามโครงการให้โรงเรียน แต่ละแห่ง ประกอบด้วย ฟางอัดเม็ด 20 ก้อน ปุ๋ยคอก 15 กระสอบ เพื่อนำกลับไปสร้างอาหารธรรมชาติ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโรงเรียน วิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมภาพได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/16FtFxqewsHs9M6hlOpqBMnCBzV0JrEOu?usp=sharing

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3