การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้เข้าประชุมได้แก่ นางนันท์ปภัทร บรรณ์เจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 ศูนย์เครือข่าย และผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการประชุมหารือข้อราชการในหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในรอบไตรมาสสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3