เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) ปีการศึกษา 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 11

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) ปีการศึกษา 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 165/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ในด้านโครงการพาน้องกลับมาเรียน ,โครงการโรงเรียนคุณภาพ, โครงการความปลอดภัย (MOE Safety Center) และ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนเรียนรวมจากนักเรียนและครู

ภาพกิจกรรม  https://drive.google.com/drive/folders/16KpcgFSNLtIvHt-Q9OGNAvaaykik9Bx9?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3