เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมบรรยายพิเศษ ในด้านระเบียบการปฏิบัติการ นโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบริหารและปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุม รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา สวัสดิการ และการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อผสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาธาตุ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3