การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อจันทร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา ที่เร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการนำไปปฏิบัติ ในช่วงปีไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2565

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3