การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ระเบียบ/หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3