เอกสารเบิกเงินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

เอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงินเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3