ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ลงวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
                  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3