สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ นำโดย นายสมสวาท ประเสริฐสังข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางปรินดา สุรภักดิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3