-> แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3