–>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3

สามารถ Download ได้ที่ Link นี้
 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3