การประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สดจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยเป็นการประชุมชี้แจงนโยบายการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ ผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 3 และครู ICT ของแต่ละโรงเรียน

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3