การประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์ , ผอ.สถานศึกษา /เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา /เวลา 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินและการเลื่อนข้้นเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค .(2) /เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3