เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ICT เข้าร่วมประชุมทางไกล Vedio Conference เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ICT เข้าร่วมประชุมทางไกล  Vedio Conference เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ VDO Conference , www.obectv.tv , www.youtube.com/obectvonline , www.facebook.com/obectvonline และ application obectv บนสมาร์ทโฟน โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินการรับชมจากห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3