ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยลูกจ้างประจำ จำนวน 75 คนและลูกจ้างชั่วคราว 90 คน รวม 164 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสูงขึ้น เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งการเตรียมการรองรับการประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้นตามระบบใหม่.

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายไตรทอง สืบเชื้องาม  , นางสุรางค์  คำมุข และนายฉลอง  เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดภาพได้จาก :

https://www.facebook.com/

นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพและข่าว

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3