เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายตามโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการกิจกรรมออกกำลังกายตามโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ลานสนามหน้าหอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากรในสังกัดให้แข็งแรง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นให้ข้าราชการมีการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ การดำเนินการของโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3