เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. จากห้องประชุมสายใย สพป.สน.3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3