เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 24/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินการนำคณะกรรมการฯ คัดเลือกครูผู้สอนที่มีความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และประเมินประสบการณ์ที่มีผลต่อการสอนในเชิงประจักษ์ แล้วจัดทำคะแนนจัดลำดับที่ผู้สอบคัดเลือกฯ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและทำสัญญาจ้างต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3