เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว ร.ร. และ พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 /ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล Video Conference “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 โดยหัวข้อการประชุม

1.) ศาสตร์พระราชา

2.) เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู

3.) การดำเนินการด้านความปลอดภัยจากวัตถุไวไฟ/การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

4.) สรุปงานศิลปหัตถกรรม

5.) เติมฝันปั้นดาวคุณธรรมนำสู่รั้วมหาวิทยาลัย

6.) การทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น

7.) โครงการ “ผู้นำในตัวฉัน” เปลี่ยน 27 โรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์

จากนั้น เวลา 09.30 น. ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3 ต่อเนื่อง

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3