เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการพิจารณาประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินการพิจารณาประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร
เตรียมการรับการประเมินจากคณะกรรมการใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1 – 6 มีนาคม 2561

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3