ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธ เช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3  และ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธ เช้า ข่าว สพฐ. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาที่สำคัญดังนี้
1. การออกทุกข์ 29 ตค.60 พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ต้องเก็บ ไว้คงเดิม ให้นำผ้าขาวดำออกและ เก็บไว้ที่เหมาะสม
2. ร.ร.ไกลกังวล คัดเลือกครูสอนปฐมวัยดีเด่น ต้นแบบครูสอนไกลกังวล
3. การแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม
4. การรับมือกับภัยหนาว
5. รายการพุธเช้า ผ่านแอพไลน์
6. Vtr สรุปศาสตร์พระราชา การนำหลัก ศก.พอเพียงมาเป็นแบบอย่าง
7. การเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย
8. การใช้ภาษาอังกฤษ เชิญชวนทุกท่านใช้แอพ echo english เพื่อฝึกทักษะภาษา
9. เวทคณิต
10. vtr การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
11.การใช้กรอบอัตรากำลังโครงสร้างใหม่ เพิ่มกลุ่มในสพท. กลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่ม ICT และ จะเพิ่มอัตราในสพท.รองรับอีก2000 อัตรา รออนุมัติจาก กคศ.
12.วิทยฐานะครู ที่ยื่นคำขอไว้ ตาม ว.13
13. การเตรียมทำปฏิทินการสอบ 8 รายการ
14. ครูที่ปฏิบัติงานในถิ่นธุรกันดาร ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มีการจัดทำแบบสำรวจ
15. การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขตใหม่ อนุมัติแต่งตั้ง 30 ต.ค.
16. 19-20 ตค.เชิญขวนร่วมทอดกฐินพระราชทาน วัดกลาง บุรีรัมย์
17. 25 ต.ค. งดรายการพุธเช้า เนื่องจาก ใกล้ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3