สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สน.3 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน.3 ,นางศุจิกา อ้วนละมัย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภออากาศอำนวย ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดอโศการาม บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3