-> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

รายละเอียดให้โหลดเอกสารตามลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1mBOMT_tco3CTQqn8kQMPfdlqr_iSPkhw?usp=sharing

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3