การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 4/2561

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 4/2561
ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น.
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางสำนักงานเขตฯ
โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube
ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fRl7NVAEFR4

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3