นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สพฐ. ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3