สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมส่ง นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ย้ายปฏิบัติหน้าที่ยัง สพป.สกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และนายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีในการย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ของ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมกันนี้ร่วมส่งท่านยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ในขณะดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตลอดระยะเวลา 2 ปี 3 วัน ท่านได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สพป.สกลนคร เขต 3 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์มากมาย สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ขอแสดงความยินดี

กับท่านมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้>>>
+6
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3