สพป.สกลนคร เขต 3 จัดเข้าแถวเคารพธงชาติตามแนวทางกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แพร่เมตตา และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อีกทั้งการกล่าวสวัสดีกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับหน้าที่ผู้นำในการนำกิจกรรมดังกล่าว
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตระหนักในหน้าที่ พร้อมเป็นการพบปะพูดคุยข้อราชการอันจะส่งผลดีความสัมพันธ์ในองค์กร และเสริมสร้างการสื่อสารที่ดีในหน่วยงานด้วย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3