ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมคณะในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี้>>>> drive.google.com/drive/folders/1nhsIjv_hPfWpxWJ9Feq3Q_oRukYUMvZa

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3