สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมคณะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ นายประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ และ นายสมพงษ์ แสนโคตร
สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10cphK8zIQERSCnZF2uquxpMjeOCbTX3f?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3