ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ  เพื่อมอบหมายนโยบายในการบริหารงาน ให้กับคณะรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งหวังในการสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี้>>https://drive.google.com/drive/folders/1CttX8lyMBKL3avBlYzHvBnYw9Fgcks80?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3