มอบเงินสวัสดิการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ใน อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 แก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1 ราย ,2) โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1 ราย,3) โรงเรียนหนองลาด 1 ราย และ4) โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 1 ราย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3