ประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมงานพิธีถวายเพลิงสรีระ (หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม)

เมื่อวันที่ 11 พฤศิจกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ชามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายเพลิงสรีระ (หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม) ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อม พระอธิการ บรรเทา สัญญโต เจ้าอาวาสวัดกัลยาณธัมโม ร่วมประชุม กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตามคำสั่งที่ 509 /2565 ลว.1 พ.ย. 65

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3