การเป็นผู้นำจัดกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 นำโดย นายกีรติ ชามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นผู้นำจัดกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบข้อนโยบายและแลกเปลี่ยนข้อราชการ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3