ประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 ณ ร่มไทรวิทยา ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3