พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายฯ คำตากล้า – นาแต้

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ 2565 เกมส์ ณ สนามโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีอันจะส่งผลการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และต่อยอดให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แสดงความสามารถ รวมทั้งการรู้จักกฎกติกาสากล อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่ดี…#กีฬาสีศูนย์คำตากล้านาแต้#คำตากล้า#โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3