วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมไว้อาลัยบุคลากรในสังกัดเสียชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นตัวแทน วางพวงหรีด เคารพศพ พร้อมมอบเงินทำบุญ ให้กับครอบครัว ของ นายวัฒนา เดชโฮม ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ ส 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บุคลากรในสังกัดฯ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเดชโฮม มา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3