การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสมสวาท ประเสริฐสังข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3