การประชุมคณะกรรมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 ในหมวดงบลงทุนฯ ให้กับ สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อจัดตั้งให้กับโรงเรียนในสังกัด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3